Սահմանադրական դատարանն ընդունել է որոշումներ

constitutioanl-courtՀՀ սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 4-ին ընդունել է 2 որոշում:

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը (ՍԴՈ-1161)

2014 թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջևստորագրված՝ «Կրթության բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով:

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը (ՍԴՈ-1162)
2014 թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված՝ «Կրթության բարելավման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով: