ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի վիրտուալ գրադարան

Ձեզ ենք ներկայացնում ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի վիրտուալ գրադարան (էլ․գրադարան), որտեղ ներառված են  ՄԱԿ-ի հայաստանյան կառույցի բազմաբնույթ հրատարակումներ և տպագիր նյութեր, դասակարգված ըստ Հայաստանում գործող ՄԱԿ-ի գործակալությունների, ծրագրերի և հիմնադրամների: Հիմնականում հրատարակումներն ամբողջական են, տրված PDF տարբերակով:

ՄԱԶԾ ՄԱՓԳՀ ԱՀԿ ԱՄԿ
ՄԱԲՀ ՊՀԾ
ՊԳԿ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱՄՀ ՀՏՎ ՄԱԱԶԿ ՄՄԿ

Հայաստանում գործող ՄԱԿ-ի գործակալությունների, ծրագրերի և հիմնադրամների  ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Հրատարակումներ 2012

Հրատարակումներ 2013

Աղբյուրը՝  http://www.un.am