ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հատկացվել են մարդասիրական օգնության դեղեր

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը իր կայքում հրապարակել է այն մասին, որ  հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժշկական հաստատություններին հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր, մասնավորապես`

ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ, ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ, ԹԵՐԼԻՊԻԴԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԻԹՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԴԵՂԵՐ

 • Ամլոդիպին/Վալսարտան/Հիդրոքլորթիազիդ դեղահատ 10/160/25 մգ  N30
 • Ամլոդիպին/Վալսարտան/Հիդրոքլորոթիազիդ դեղահատ 10/320/25 մգ  N30
 • Լիզինոպրիլ/ Հիդրոքլորթիազիդ դեղահատ 10/12.5մգ N100
 • Դիլթիազեմ հիդրոքլորիդ լ-թ ն/ե 5մգ/մլ 25մլ
 • Վալսարտան դհտ 160մգ N 90
 • Տելմիսարտան դհտ 20մգ N 30
 • Կլոպիդոգրել դեղահատ 75 մգ N 500
 • Հիդրոքլրթիազիդ դեղահատ 50մգ N 100
 • Կարվեդիլոլ դեղահատ 12.5մգ N 100
 • Կարվեդիլոլ դեղահատ 3.125մգ N 100
 • Մետոպրոլոլ  տարտրատ դհտ 25մգ N 100
 • Լովաստատին դեղահատ 40մգ N 60
 • Պրավաստատին նատրիում դհտ 80մգ N 90

ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ,  ՈՉՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Թայլենոլ քոլդ-մուկուս (ացետամինոֆեն/դեկստրոմետորֆան/գուայֆենեզին/ֆենիլեֆրին) 325/10/200/5մգ 240մլ
 • Թայլենոլ քոլդ-ֆլյու  (ացետամինոֆեն/քլորֆենիրամին մալեատ/դեկստրոմետորֆան/գուայֆենեզին/ֆենիլեֆրին) դհտ 325/2/10/200/5մգ N 24
 • Դիկլոֆենակ նատրիում ԵԱ դհտ 50մգ N 60
 • Էտոդոլակ ԵԱ դեղահատ 600մգ  N 100
 • Ինդոմետացին դեղապատիճ 25մգ N1000
 • Ցելեկոքսիբ դեղապատիճ 200մգ N10x10
 • Սպազմոբլոկ դեղահատ 500/5/0,1մգ N20

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Ամոքսիցիլին/Կլավուլանաթթվի կալիումական աղ դեղահատ 875/125մգ N20
 • Ցեֆդինիր դեղափոշի (դեղակախույթ)  250մգ/5մլ 100մլ

ՀԱԿԱԽՈՑԱՅԻՆ  ԵՎ ԼՈՒԾՈՂԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ

 • Էզօմեպրազոլ մագնեզիում դեղապատիճ 20մգ N90
 • Ռանիտիդին  օշարակ  15մգ/մլ 473մլ
 • Ֆայբեր Չոյս պրեբիոտիկ  (լուծելի և անլուծելի թելիկներ/քրոմի պիկոլինատ)
 • դեղահատ ծամ 1.5գ/100մկգ N90

ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ,  ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Վալպրոյաթթու լուծույթ ներքին ընդունման 250մգ/5մլ N10
 • Միրապեքս (պրամիպեքսոլ դիհքլ) դեղահատ 4.5մգ  N 30
 • Դիվալպրոեքս նատրիում (վալպրոյաթթու) դեղահատ 250մգ  N 500
 • Լամոտրիջին դեղահատ 200մգ N500
 • Լամոտրիջին  դեղահատ 200մգ N60
 • Տոպիրամատ դեղահատ 200մգ N 500
 • Գաբապենտին դեղահատ 600մգ N500
 • Գաբապենտին դեղահատ 800մգ N500
 • Գաբապենտին դեղահատ 400մգ N500

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

 • Տամսուլոզին հքլ  դեղապատիճ 0.4մգ N 100
 • Ֆինաստերիդ դեղահատ 1մգ N30

ԲՐՈՆԽԻԱԼ ԱՍԹՄԱՅԻ, ԱԼԵՐԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱԼԵՐԳԻԿ ՌԻՆԻՏՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ

 • Նազոնեքս (մոմետազոն ) ցողաշիթ քթի 50մկգ 17գ
 • Կոմբիվենտ ռեսպիմատ (իպրատրոպիում բրոմիդ/ալբուտերոլ) ց-ցիր շնչ
 • 20/100մկգ 4գ 60 դեղաչափ
 • Մոնտելուկաստ նատրիում դեղահատ ծամ 5մգ N30
 • Հիդրոկորտիզոն դեղահատ 5մգ N100

ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Ֆլուկոնազոլ դեղապատիճ 50մգ N30

ԱԿԱՆՋԻ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԿԱԹԻԼՆԵՐ

 • Գենտամիցին 0.3%/Հիդրոկորտիզոն ացետատ 1% ականջի կաթիլ 10մլ

ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

 • Գլիմեպիրիդ դեղահատ 2մգ N100
 • Գլիմեպիրիդ դեղահատ 4մգ N100
 • Սինջարդի (Էմպագլիֆլոզին/մետֆորմին հքլ) դեղահատ 12.5/500մգ N 180
 • Հավաքածու վերքերի մշակման (Հականեխիչ հեղուկ 177մլ, Նեոսպորին քսուք
 • 14.2գ, Կպչուն վիրակապ 1.9սմ x 7.6սմ N30)
 • Պրամոզոն (հիդրոկորտիզոն ացետատ/պրամոքսին հքլ) նրբաքսուք
 • Ֆլուոցինոլոն ացետոնիդ լ-թ արտ/օգ  0.01% 60մլ
 • Պրեպարացիոն H (գլիցերին/ֆենիլեֆրին/պրամոքսին/վազելին) նրբաքսուք

Նշենք, որ մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացվող բոլոր դեղերը պարտադիր անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն և միայն դրական արդյունքի դեպքում է թույլատրվում դրանց ներմուծումը և բաշխումը: Ուստի, ՀՀ առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված իր կողմից բնակչությանը հատկացվող բոլոր դեղերի որակը և արդյունավետությունը։

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 74-Ն հրամանի 5-րդ կետի համաձայն` մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերն անվճար տրվում են բոլոր հիվանդներին, ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական խմբի պատկանելությունից: