Բանակից՝ տարկետում, փոխարենը՝ Հարվարդի, Քեմբրիջի, Օքսֆորդի, Չիկագոյի համալսարաններ

Գործադիրը սահմանել է հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, մրցաշարերին, օլիմպիադաներին ներկայացվող չափորոշիչները՝ ավելացված արժեքի հարկից ազատման առումով: ԱԱՀ-ից ազատման արտոնության կիրառության առումով պետք է բավարարվեն հետևյալ չափորոշիչները՝ վերջին 3 տարվա ընթացքում հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների առնվազն 10000 և ավելի սովորողների մասնակցություն` ՀՀ ամբողջ տարածքից, հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթների, մրցաշարերի, օլիմպիադաների ծրագրային բովանդակության` ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված` հանրակրթության պետական չափորոշիչին և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատված` առարկայական չափորոշիչներին համապատասխանություն, անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ նյութերով, խրախուսման միջոցներով ապահովում:
Աուդիտորական գործունեության ոլորտը կատարելագործելու և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցելու նպատակով գործադիրը փոփոխություններ և լրացում է կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում:
Կառավարության որոշմամբ «Լույս» հիմնադրամի 2017 ուսումնական տարվա կրթաթոշակին արժանացած 6 ՀՀ քաղաքացիներին տրվել է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում: Արդյունքում վերոնշյալ քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի ավարտելու ուսումնառությունը, այնուհետև` ներկայանալու զինվորական ծառայության: Ուսանողներն ընդունվել են Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Հարվարդի, Քեմբրիջի, Օքսֆորդի, Չիկագոյի համալսարաններ:
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ներուժն առավել նպատակամետ և արդյունավետ օգտագործելու համար կառավարությունը փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում: Ըստ այդմ՝ նոր հիմքեր կստեղծվեն տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ոլորտում օրենսդրության հնարավոր խախտումների բացահայտման և կանխարգելման համար: