Օմբուդսմենի առաջարկով Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում կմշակվեն կրթական ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցողների համար

Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը գրություն է ուղարկել Կրթության և գիտության նախարարին՝ առաջարկելով վերանայել Ֆիզկուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդունվելու և ուսանելու պահանջները: Այդ մասին հաղորդում է ՄԻՊ գրասենյակի տեղեկատվական կենտրոնը:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հատկապես հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների ընդունելությունն ինստիտուտ ամբողջովին սահմանափակված է: Պատճառը բուժզննության եզրակացության անհրաժեշտությունը, նաև ընդունելության քննության պահանջներն են, օրինակ՝ վազք, եռացատկ, ձգումներ և այլն: Արդյունքում, հաշվի չեն առնվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց առանձնահատուկ կարիքները: Մինչդեռ, և ներպետական, և միջազգային օրենսդրությունը պահանջում է բարձրագույն կրթություն ստանալու հավասար պայմանների ապահովում բոլորի համար:

Ելնելով այն սկզբունքից, որ բարձրագույն կրթությունը համատեղելի է անձի հաշմանդամության հետ՝ Օմբուդսմենի առաջարկով ԿԳ նախարարը հանձնարարել է մշակել քննությունների այնպիսի ծրագիր և գնահատման չափանիշներ, որոնք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ևս հնարավորության կտան ընդունվել և սովորել  Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում:

Կարևորելով առանց խտրականության բոլորի կրթություն ստանալու իրավունքը,  ինչպես նաև Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպորտի  զարգացման անհրաժեշտությունը՝ Օմբուդսմենը բարձր է գնահատում համագործակցությունը Կրթության և գիտության նախարարության հետ ու պատրաստ է վերջինին տրամադրել փորձագիտական աջակցություն, նաև ներգրավել շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների: