Հրապարակվել է դատավորների թեկնածությունների որակավորման քննությունների կարգը

JusticeՀայաստանի Հանրապետության Արդարադատության խորհուրդը 2014 թ. սեպտեմբերի 12-ի թիվ ԱԽ-18-Ո-14 որոշմամբ հրապարակել է դատավորների թեկնածությունների որակավորման քննությունների կարգը:

Մասնավորապես, հաստատված կարգով սահմանվում են.

  • դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով հայտերի ընդունումը, անցկացվող որակավորման ստուման գրավոր քննության ձևը և քննական հարցերի կառուցվածքի և բովանդակության նվազագույն պահանջները,
  • քննության կազմակերպման և անցկացման կարգը,
  • դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման ստուգման գնահատման չափորոշիչները և քննական աշխատանքների ստուգման կարգը,
  • քննական աշխատանքների միավորների հաշվարկման կարգը և նվազագույն անցողիկ միավորը,
  • Արդարադատության խորհրդում հարցազրույցի կազմակերպումը:

Քննությունների կարգին մաբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի դատական համակարգի կայքում: