ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հրապրակել է 2017թ. գործունեության հաշվետվությունները և 2018թ. նախատեսված ծրագրերը

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակվել են նախարարության կողմից 2017 թվականին նախաձեռնած բարեփոխումների, ներդրումային ծրագրերի, միջոցառումների և գերակա խնդիրներիլուծմանն ուղղված աշխատանքների, 2017թ. ներդրումների կատարողականի, 2018թ. վերջին ճանապարհաշինության ոլորտում ներդրումների ոչ ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները, պետության կողմից նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ներին դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրերը, ինչպես նաև 2018 թվականի համար նախատեսված միջոցառումների ծրագրերը և գերակա խնդիրների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը։