Հատկացվել են մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղեր

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններին հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր: Մասնավորապես `

ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ, ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ, ՌԻԹՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԵՐ

 • Ազոր (ամլոդիպին /օլմեսարտան) դհտ 5 /40մգ N 7×8
 • Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 500
 • Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 60
 • Իրբեսարտան դհտ 75մգ N 30
 • Նիտրոմիստ (նիտրոգլիցերին) ց-ցիր ենթալզ 400մկգ/1 դեղաչափ 8.5գ 230 դեղաչափ
 • Տրիբենզոր (օլմեսարտան /ամլոդիպին/հիդրոքլորոթիազիդ) դհտ 40/5/12.5մգ N 30

ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Ապո-Տոմաքս (տամոքսիֆեն) դհտ 20մգ N100
 • Կապեցիտաբին դհտ 500մգ N 120

ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԿ ԴԵՂԵՐ

 • Ալերջի (ցետիրիզին հիդրոքլորիդ) լ-թ խմելու  1մգ/մլ 118մլ

ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ,  ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Ցելեկօքսիբ դպճ 50մգ N 60
 • Ֆլուրբիպրոֆեն տաբ 100մգ N 500

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Վանկոմիցին հքլ դպճ 125մգ N 50
 • Ցեֆոտաքսիմ 1գ N1 ն/ե, մ/մ
 • Գենտամիցին սուլֆատ լ-թ ն/ե 1.2մգ/մլ 50մլ

ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ,  ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏ , ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ

 • Դեպակին (վալպրոյաթթու) օշ 250մգ/5մլ 473մլ
 • Միրապեքս (պրամիպեքսոլ դիհքլ) ԵԱ դհտ 4.5մգ N 30
 • Պարոքսետին 20մգ N30
 • Ռիսպերիդոն դհտ 3մգ N 60
 • Օլանզապին բերանում լուծվող դհտ 10մգ N 5×6
 • Օլանզապին/Ֆլուոքսետին դպճ 12/25մգ N 30
 • Լիզինոպրիլ դհտ 2,5մգ N100
 • Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 10մգ N30
 • Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 25մգ N30
 • Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 75մգ N30

ԱՉՔԻ ԿԱԹԻԼՆԵՐ

 • Լատանոպրոստ ակն կ-թ 125մկգ/2.5մլ 0.005% 2.5մլ N 3
 • Պոլիմիքսին Բ սուլֆատ դփշ ն/լ-թ 500000

ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

 • Ալբումին լ-թ նրկ 25% 12.5գ 50մլ
 • Դեքստրոզ / նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 5/0.9% 500մլ
 • Դեքստրոզ լ-թ ն/ե 5% 500մլ
 • Դոպամին հքլ լ-թ նրկ 40մգ/մլ 200մգ 5մլ N10
 • Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 500մլ
 • Կալիումի քլորիդ /Դեքստրոզ/ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 1.5/50/4.5գ 1000մլ
 • Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 1000մլ
 • Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 250մլ

ՈՐԴԱՄՈՒՂ ԴԵՂԵՐ

 • Վերմոքս (մեբենդազոլ) դհտ 500մգ N150

ԲՐՈՆԽՈԼԱՅՆԻՉ  ԴԵՂԵՐ

 • Մոնտելուկաստ նատրիում դհտ ծամ 5մգ N 30

ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

 • Ֆլուկոնազոլ  լ-թ ն/ե 2մգ/մլ 100մլ

ԱՅԼ ԴԵՂԵՐ

 • Կալիումի քլորիդ ԵԱ դհտ 750մգ N 100
 • Ֆոսրենոլ (լանթանի կարբոնատ) դփշ խմելու 1000մգ N 10 x 9

Նշենք, որ մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացվող բոլոր դեղերը պարտադիր անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն և միայն դրական արդյունքի դեպքում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը թույլատրում դրանց ներմուծումը և բաշխումը: Ուստի, մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված դեղերի որակը և արդյունավետությունը երաշխավորվում է։

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 74-Ն հրամանի 5-րդ կետի համաձայն` մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերն անվճար տրվում են բոլոր հիվանդներին, ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական խմբի պատկանելությունից: