Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՍԴ դատավորի թեկնածուի առաջադրմանը մասնակցելու համար

Հանրապետության նախագահի 2018 թվականի հունիսի 11-ի ՆԿ-84-Ա կարգադրության 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ մինչև ս/թ հունիսի 29-ը, ժամը 18:00-ն, Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի առաջադրմանը մասնակցելու նպատակով հավակնորդները Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ (Երևան, Մաշտոցի պող. 47) առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստով ([email protected]) կարող են ներկայացնել Սահմանդրության 165-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները հավաստող հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմումը (ձև N1),

2) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,

3) միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ,

4) հայերենին տիրապետելու վերաբերյալ պահանջի բավարարումը հավաստող փաստաթուղթ,

5) իրավաբանի բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,

6) իր կենսագրական տվյալները պարունակող թերթիկ (ձև N2-ի),

7) մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա փորձառությունը հավաստող փաստաթուղթ,

8) բարձր մասնագիտական որակները հավաստող այլ փաստաթղթեր:

Հանրապետության նախագահի կողմից
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի առաջադրման
խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խումբ

Ձև N1

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՊԱՐՈՆ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

ՀՀ քաղաքացի ————- —————- -ից
(անուն, ազգանուն)

—————————————————————————————
(բնակության վայրի հասցեն, հեռախոսահամար, էլ. հասցեն)

ԴԻՄՈՒՄ

Մեծարգո պարոն նախագահ,
Ձեզ եմ ներկայացնում Սահմանադրության 165-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները հավաստող փաստաթղթերը (պատճենները)՝ խնդրելով քննարկել իմ թեկնածությունը՝ Հանրապետության նախագահի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելու համար:

Միևնույն ժամանակ ———————- համաձայնությունս՝ իմ թեկնածութ-
(տալիս եմ, չեմ տալիս)
յան վերաբերյալ փաստը հրապարակելու համար:

Հարգանքով՝ ——————— —————- ———————– ————–
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամիս, ամսաթիվ)

Ձև N2

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ԹԵՐԹԻԿ

լուսանկար (3X4)

1. ————————————————————————————————————
ազգանունը, անունը, հայրանունը

2. ————————————————————————————————————
սեռը, ծննդյան ամսաթիվը, ծննդյան վայրը

3. Կրթությունը ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

4. Աշխատանքային գործունեությունը ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

5. Օտար լեզուների իմացությունը —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

6. Գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

7. Պետական պարգևներ և մրցանակներ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

8. Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

9. Ընտանեկան դրությունը —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
(թվարկել ընտանիքի անդամներին` ծնողներ, ամուսին (կին) երեխաներ)

10. Միևնույն ժամանակ հայտարարում եմ, որ՝

1) ——————— միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի,
(հանդիսանում եմ)

2) ————— այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ

(չունեմ)
հիվանդություն, որի հետևանքով ի վիճակի չեմ լինելու կատարել Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները,

3) ———— դատվածություն և իմ նկատմամբ քրեական հետապնդում

(չունեմ)

հարուցված չէ,

4) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ——————————
(չեմ ճանաչվել)

անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ սնանկ:

————————– ——————————-
ամիս, ամսաթիվ, ստորագրություն

Վերջնաժամկետ` 29.06.2018