ԱԺ. ներկայացվել են օրենքի նախագծեր

parliament-AJՆոյեմբերի 3-ին Ազգային ժողովում ներկայացվել են մի շարք օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծեր: Նախագծերի հեղինակը ՀՀ կառավարությունն է:

ՀՀ կառավարությունը, ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 105.2 հոդվածով, անհետաձգելի է համարել ներկայացված օրենքի նախագծերը:

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 10-րդ կետը լրացնել 1.1 ենթակետով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.      1.1 Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ….

Հոդված 1 . «Պետական տուրքի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ կետը լրացնել 9.1.1 ենթակետով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.   9.1.1 հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար` այդ թվում` 9.1.1.1 Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում ցանցի շահագործման համար` տարեկան  բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով 9.1.1.2 ….

Հոդված 1. «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-258 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 34.1-րդ հոդվածի. 1. 1-ին մասի 2-րդ կետում «աշխատանքային կենսաթոշակ (բացառությամբ կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի)» բառերը փոխարինել «տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության  աշխատանքային կենսաթոշակ,» բառերով ….