3566 անձ անցել է բժշկասոցիալական փորձաքննություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 7 տարածքային մարմինների կողմից 2017թ. օգոստոսի 1-31-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է  3566 բժշկասոցիալական փորձաքննություն, որից հաշմանդամություն է սահմանվել 2767 անձի, հաշմանդամություն չի սահմանվել 799 անձի: 

Առողջապահական կազմակերպությունների ուղեգրերով (088 ձևով) տարածքային մարմիններում առաջին անգամ փորձաքննվել է 821 անձ, որից հաշմանդամություն է սահմանվել 626 անձի, հաշմանդամ չի ճանաչվել 195  (որից որոշվել է թույլատրել երկարացնել ժամանակավորանաշխատունակության թերթիկի ժամկետները՝ 57-ին):

Այս դեպքում հաշմանդամ չճանաչված  անձինք, այն հիվանդություն ունեցող անձինք են, ում մոտ դեռևս չի առաջացել օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարում կամ ունեն աննշան խանգարում, որը չի հանգեցնում կենսագործունեության որևէ աստիճանի սահմանափակման, հետևաբար, այս անձինք ունեն առողջապահական համակարգում բուժումներ և դեղորայք ստանալու կարիք, որպեսզի նրանց մոտ հիվանդությունը չխորանա, օրգանիզմի ֆունկցիաները չխանգարվեն և հետագայում անձը հաշմանդամություն ձեռք չբերի:

Ըստ հաշմանդամության խմբերի`

I  խումբ` 28 անձ

II խումբ` 149 անձ

III խումբ` 384 անձ 

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխա» կարգավիճակ սահմանվել է  65 երեխայի:

Վերափորձաքննություն է անցել 2745 անձ, որից հաշմանդամություն է սահմանվել 2141 անձի, հաշմանդամ չի ճանաչվել 604-ը,  այս դեպքում տևական բուժման և վերականգնողական միջոցառումների արդյունքում այդ անձանց մոտ վերականգնվել են օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարումները, կենսագործունեությունը չի սահմանափակվել և նրանք հաշմանդամ չեն ճանաչվել:

Վերափորձաքննվածներն ըստ խմբերի`

I խումբ` 39 անձ

II խումբ` 332 անձ

III խումբ` 1667 անձ

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխա» կարգավիճակ սահմանվել է  103 երեխայի:

Վերափորձաքննվածներից`

ա) ավելի թեթև հաշմանդամության խումբ է սահմանվել 140 անձի, այսինքն՝ այդ անձանց մոտգրանցվել է օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարման վերականգնում, իսկ նմանդեպքում կենսագործունեության սահմանափակման տեսակը և աստիճանըփոփոխվում է և ըստ այդմ անձին սահմանվում է ավելի ցածր հաշմանդամությանխումբ (օրինակ՝ հաշմանդամության երկրորդ խմբից՝ երրորդ  խումբ կամ առաջինից՝երկրորդ խումբ կամ առաջինից՝ երրորդ խումբ):

բ) հաշմանդամության խմբերի ծանրացումը կազմել է 57, այսինքն, այդ անձանց մոտգրանցվել է օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարման վատթարացում ևկենսագործունեության սահմանափակման աստիճանի խորացում  (երրորդ խմբից՝երկրորդ կամ երրորդ խմբից՝ առաջին,  կամ երկրորդից՝ առաջին խումբ):