Սկսվել է պետական հավաստագրերի հիման վրա լսողական սարք և հաշմանդամի սայլակ տրամադրող կազմակերպությունների որակավորման գործընթացը

Պետական հավաստագրերի հիման վրա լսողական սարք և (կամ) հաշմանդամի սայլակ տրամադրելու նպատակով իրականացվող որակավորման գործընթացին մասնակցելու համար կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջներին, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին, փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգին և այլ տեղեկատվությանը մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`  http://www.mlsa.am/?p=12004

Որակավորման գործընթացն իրականացվում է համաձայն ՀՀ կառավարության սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն որոշման և ՀՀ ԱՍՀ նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 121-Ա/1 հրամանի դրույթների՝ ՀՀ ԱՍՀ նախարարությունում ստեղծված մշտապես գործող որակավորման հանձնաժողովի կողմից: