Հրապարակվել են ազատությունից զրկման վայրերին վերաբերող անգլերեն զեկույցներ

Հրապարակվել են ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ «Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովման վերաբերյալ» արտահերթ և  «ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2016թ. գործունեության վերաբերյալ» տարեկանզեկույցների անգլերեն թարգմանությունները:

Դրանք ուղարկվել են միջազգային կառույցներին:

Նշենք, որ հայերեն զեկույցները հանրությանը ներկայացվել են ավելի վաղ: