ՀՀ ԱՆ հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններին հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր, մասնավորապես`

Հակագերճնշումային, սրտային անբավարարության ժամանակ կիրառվող, թերլիպիդարյունային, հակաագրեգատային և ռիթմակարգավորիչ

·  Պրոպրանոլոլ հքլ դհտ 10մգ N1000

·  Բենազեպրիլ հքլ դհտ 10մգ N 100

·  Բենազեպրիլ հքլ դհտ 20մգ N 100

·  Կաումադին (վարֆարին նատրիում) դհտ 2մգ N 100

·  Հիդրոքլորոթիազիդ դպճ 12.5մգ N 100

·  Ամլոդիպին բեսիլատ դհտ 10մգ N 1000

·  Ամլոդիպին/Բենազեպրիլ հքլ դպճ 5/10մգ N 100

·  Ամլոդիպին/Բենազեպրիլ հքլ դպճ 5/20մգ N 100

·  Պրավաստատին նատրիում դհտ 40մգ N 1000

Ցավազերծող, ոչստերոիդային հակաբորբոքային

  • Դիկլոֆենակ նատրիում ԴՁ դհտ 75մգ N 1000
  • Ռիսեդրոնատ նատրիում ԴՁ դհտ 35մգ N4
  • Լիդոկային/պրիլոկային նրբաքսուք 2,5%/2,5% 30գ

Հակամանրէային

· Դոքսիցիկլին հիկլատ ԴՁ դհտ 75մգ N 60

· Վանկոմիցին հքլ դպճ 125մգ N 50

· Ցեֆիքսիմ դփշ դկխթ  200մգ/5մլ 75մլ

Հակախոցային

· Օմեպրազոլ  ԴՁ դպճ 20մգ N 30

Հակաէպիլեպսային, նեյրոլեպտիկ և հակադեպրեսանտ

·  Լամոտրիջին դհտ 100մգ N100

·  Տոպիրամատ 50մգ N60

·  Լևետիրացետամ 750մգ  N500

·  Սաֆրիս (ազենապին) 5մգ N100

·  Պարոքսետին  դհտ 10մգ N30

·  Պարոքսետին  դհտ 10մգ N500

·  Պարոքսետին  դհտ 30մգ N1000

·  Պարոքսետին  դհտ 30մգ N30

·  Պարոքսետին  դհտ 30մգ N500

·  Պարոքսետին դհտ 10մգ  N90

·  Պարոքսետին դհտ 40մգ N30

Շագանակագեղձի

·  Ալֆուզոսին հքլ ԵԱ դհտ 10մգ N 100

Բրոնխիալ ասթմայի

· Կոմբիվենտ ռեսպիմատ (իպրատրոպիում բրոմիդ/ալբուտերոլ) ց-ցիր շնչ 20/100մկգ 4գ 60 դեղաչափ

Հակասնկային

· Նիստատին ցանափոշի 100000ԱՄ/գ 60գ

· Նիստատին/Տրիամցինոլոն ացետոնիդ ն-քս 6000000ԱՄ/60մգ 60գ

Շաքարախտի

·  Գլիմեպիրիդ դհտ 1մգ N 100

·  Գլիմեպիրիդ դհտ 2մգ N 100

Հակավիրուսային և վիտամիններ

·  Ռելենզա (զանամիվիր) ց-ցիր շնչ 5մգ N 20

·  էմերջեն-C (վիտ C 1000մգ+վիտ E+վիտ B6+Ցինկ) դհտ ծամ  N 100

Կոնտրաստ նյութեր

· Իզովյու-300 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 61% 100մլ

· Իզովյու-300 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 61% 150մլ

· Իզովյու-300 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 61% 200մլ

· Իզովյու-300 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 61% 500մլ

· Իզովյու-370 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 76% 100մլ

· Իզովյու-370 (իոպամիդոլ) լ-թ նրկ 76% 500մլ

Նշենք, որ մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացվող բոլոր դեղերը պարտադիր անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն և միայն դրական արդյունքի դեպքում է թույլատրվում դրանց ներմուծումը և բաշխումը: Ուստի, ՀՀ առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված իր կողմից բնակչությանը հատկացվող բոլոր դեղերի որակը և արդյունավետությունը։

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 74-Ն հրամանի 5-րդ կետի համաձայն` մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերն անվճար տրվում են բոլոր հիվանդներին, ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական խմբի պատկանելությունից: