Աշխատանքի հայտարարություն

Աշխատանքի անվանումը՝  Գործավար-օգնական

Կազմակերպություն՝ Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերություն իրավաբանական գրասենյակ

Դրույքաչափը՝ Լրիվ դրույք

Տևողությունը՝ Անժամկետ, 1 ամիս ժամկետով փորձաշրջան

Գործավար-օգնականի պարտականություններն են.

– օգնություն ցույց տալ իրավաբանական գրասենյակի տնօրեններին և իրավաբաններին,

– կատարել թարգմանություններ (անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն)` հիմնականում իրավաբանական բնույթի տեքստերի,

– իրականացնել գրասենյակի գործավարությունը,

– պատասխանատու լինել գրասենյակի նյութատեխնիկական միջոցներով ապահովվածության համար,

– կազմակերպել հանդիպումներ, – ապահովել նամակագրության և թղթակցության իրականացումը,

– կատարել գործավար-օգնականի աշխատանքի հետ կապված այլ պարտականություններ:

Դիմողը պետք է ունենա.

– բարձրագույն կրթություն (իրավաբանական կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն),

– հայերենի բացարձակ գրագիտություն, անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն,

– համակարգչից օգտվելու հմտություններ,

– կազմակերպչական ունակություններ,

– կոլեկտիվում աշխատելու ունակություն,

– պատասխանատվության բարձր զգացում և պարտաճանաչություն:

Աշխատավարձը՝ ֆիքսված + հավելավճար

Աշխատանքին դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն սույն էջին կամ [email protected] էլ. փոստի հասցեին մինչ օգոստոսի 25-ը` առարկա բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը: